ZESPÓŁ

Capella Thoruniensis

 

Capella Thoruniensis chamber orchestra was founded in 2009 on the initiative of the current Music Director Filip Wroniszewski. The core members are the outstanding musicians who are permanently associated with artistic circles of the Kuyavian-Pomeranian Region. The main idea behind the creation of the orchestra is performing and promoting classical music. A characteristic feature of the ensemble is its sound, which was achieved by a combination of bowed classical string instruments of contemporary design with baroque bows. The orchestra's repertoire consists mainly of pieces of the Baroque and Classical periods, as well as occasionally performed contemporary chamber musical compositions.

Capella Thoruniensis regular concerts since 2010. Currently, they played more than 120 concerts, performing at the International Festival "Toruń Music and Architecture" (2011), early music festival "Musica Antiqua Zneynae" (2014), "20th International Pipe Organ and Chamber Music Festival in Wolsztyn" (2015), "16th Festival of Three Cultures in Włodawa" (2015) and "39th International Pipe Organ and Chamber Music Festival in Giżycko” (2016). In January 2015 the first CD of the orchestra - " Capella Thoruniensis Live" was released under the auspices of the National Heritage Board of Poland. Since 2012 the ensemble has been recording audio-visual materials for TVP and since 2015 the records of Capella Thoruniensis have been broadcast, among others, on Polskie Radio Program 2, Polish Radio "Pik" and Radio "Mercury". In 2012 the musicians premiered a musical piece by Piotr Moss – Spinning the love. The artistic achievements of the Toruń chamber musicians also include the first contemporary performance of Vesperae and Missa ex C by Wojciech Dankowski - pieces that were discovered after 200 years of oblivion in the collection of Pauline monastery at Jasna Góra.

Capella Thoruniensis

 

Orkiestra kameralna Capella Thoruniensis powstała w 2009 roku z inicjatywy jej obecnego dyrektora artystycznego, Filipa Wroniszewskiego. Trzon zespołu stanowią wybitni muzycy, którzy na stałe związani są ze środowiskiem artystycznym województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym obszarem działalności orkiestry jest wykonawstwo i propagowanie muzyki dawnej. Zespół charakteryzuje ciekawe, lekkie oraz dynamiczne brzmienie, które muzycy uzyskali w wyniku zestawienia instrumentów smyczkowych o współczesnej konstrukcji z barokowymi smyczkami. Repertuar orkiestry obejmuje głównie dzieła epok baroku i klasycyzmu, a także okazjonalnie wykonywane utwory kameralne z kręgu muzyki współczesnej.

Capella Thoruniensis regularnie koncertuje od 2010 roku. Do chwili obecnej muzycy zagrali przeszło 120 koncertów, występując m.in. na Międzynarodowym Festiwalu „Toruń – Muzyka i Architektura” (2011), festiwalu muzyki dawnej „Musica Antiqua Zneynae” (2014), XX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie (2015), XVI Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie (2015), XXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Giżycku (2016).

W styczniu 2015 roku pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa ukazała się pierwsza płyta CD orkiestry – „Capella Thoruniensis Live”. Zespół od 2012 roku wielokrotnie realizował materiały audiowizualne dla TVP, a od 2015 roku nagrania Capelli Thoruniensis emitowane były m.in. w Programie 2 Polskiego Radia, Polskim Radiu „Pik” oraz Polskim Radiu „Merkury”. W 2012 roku muzycy dokonali polskiego prawykonania utworu Piotra Mossa – Snuć Miłość. Do dorobku artystycznego toruńskich kameralistów zalicza się również pierwsze, współczesne wykonanie Vesperae oraz Missa ex C Wojciecha Dankowskiego – utworów odnalezionych po 200 latach zapomnienia w zbiorach klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Capella Thoruniensis

 

Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Capella Thoruniensis powołane zostało 27.01.2010 roku w Toruniu, zgodnie z art. 40 ust. 3 z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm).

Ideą powstania stowarzyszenia jest chęć propagowania muzyki dawnej oraz działalność na rzecz promocji muzycznej miasta Toruń pod hasłem:

 "Toruń Miasto Muzyki Dawnej"

   Capella Thoruniensis realizuje swe cele poprzez:

- inspirowanie i wspieranie wybranych inicjatyw muzycznych

- działalność wydawniczą oraz informacyjną

- opracowywanie i wyrażanie stanowisk dotyczących muzycznego wizerunku Torunia.

Capella Thoruniensis association

 

Unincorporated association called Capella Thoruniensis was established in Toruń on 27.01.2010, in accordance with Art. 40 paragraph 3 of 7 April 1989 Law on Associations (Journal of Laws 2001 No. 79, item. 855, as amended). The main idea of establishing the association  is a desire to promote Baroque and Classical music and  the city of Toruń under the slogan:

”Toruń – the city of classical music”

 Capella Thoruniensis achieves its goals by:

-inspiring and supporting chosen music initiatives,

- publishing information,

-forming and expressing opinions about the musical image of the city of Toruń.

PŁYTA

"Pragnę wyrazić swoje uznanie dla orkiestry kameralnej Capella Thoruniensis, której nagrania miałam ogromną przyjemność wysłuchać. Ten młody zespół zdecydował się zaprezentować publiczności swoje spojrzenie na muzykę okresu baroku i klasycyzmu. Muzyka w wykonaniu zespołu Capella Thoruniensis jest niezwykle wyrazista, klarowna, spokojna i chociaż występują zmiany nastroju, to jednak wszystko to dokonuje się w niezwykle wysublimowany sposób. Słuchając tej płyty czujemy się wyjątkowi, ma na to wpływ bardzo dobra gra orkiestry, akustyka kościoła w Żninie a także jakość samego nagrania."

 

dr. Agnieszka Brzezińska

Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni

 

Nagranie jest debiutem fonograficznym orkiestry kameralnej Capella Thoruniensis. Materiał muzyczny znajdujący się na płycie został zarejestrowany 14.06.2014r. w kościele p.w. N.M.P. Królowej Polski, podczas drugiej edycji żnińskiego festiwalu muzyki dawnej „Musica Antiqua Znaynae”. Płyta zawiera następujące utwory:

 

A.VIVALDI – Sinfonia C-dur RV 112

G.P.TELEMANN - Concerto polonais G-dur TWV 43:G7

G.P. TELEMANN – Viola Concerto G-dur TWV 51:G9

A.CORELLI - Concerto Grosso op.6 nr.4

G.F.HAENDEL - “Arrival of the Queen of Sheba”

W.A.MOZART - Divertimento B-dur KV 137

PŁYTA

"Pragnę wyrazić swoje uznanie dla orkiestry kameralnej Capella Thoruniensis, której nagrania miałam ogromną przyjemność wysłuchać. Ten młody zespół zdecydował się zaprezentować publiczności swoje spojrzenie na muzykę okresu baroku i klasycyzmu. Muzyka w wykonaniu zespołu Capella Thoruniensis jest niezwykle wyrazista, klarowna, spokojna i chociaż występują zmiany nastroju, to jednak wszystko to dokonuje się w niezwykle wysublimowany sposób. Słuchając tej płyty czujemy się wyjątkowi, ma na to wpływ bardzo dobra gra orkiestry, akustyka kościoła w Żninie a także jakość samego nagrania."

 

dr. Agnieszka Brzezińska

Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni

 

Nagranie jest debiutem fonograficznym orkiestry kameralnej Capella Thoruniensis. Materiał muzyczny znajdujący się na płycie został zarejestrowany 14.06.2014r. w kościele p.w. N.M.P. Królowej Polski, podczas drugiej edycji żnińskiego festiwalu muzyki dawnej „Musica Antiqua Znaynae”. Płyta zawiera następujące utwory:

 

A.VIVALDI – Sinfonia C-dur RV 112

G.P.TELEMANN - Concerto polonais G-dur TWV 43:G7

G.P. TELEMANN – Viola Concerto G-dur TWV 51:G9

A.CORELLI - Concerto Grosso op.6 nr.4

G.F.HAENDEL - “Arrival of the Queen of Sheba”

W.A.MOZART - Divertimento B-dur KV 137GALERIA

PATRONAT I PARTNERZY

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CAPELLA THORUNIENSIS

ul. Jamontta 5/12, 87-100 Toruń

 

TEL.: (+48) 664 221 665

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

E-mail: biuro@capellathoruniensis.eu

All rights reserved Capella Thoruniensis 2016